Handen af van onze sportvisrechten!

De laatste weken is er veel ophef geweest omtrent de Partij voor de Dieren (PVDD) die massaal de aanval heeft geopend op de hengelsporters. De KWO redactie dook in de materie en komt met een duidelijk standpunt; handen af van onze sportvisrechten!

Sportvissen. De mooist denkbare hobby. Foto: Sander Boer

Sportvissen: voor velen van ons de mooist denkbare hobby. Foto: Sander Boer

Sportvissend Nederland versus de PVDD

De Partij voor de Dieren wil de hengelsport het liefste per direct de nek om draaien. “Vissen lijden pijn” en “Echte mannen vissen niet” zijn veel gehoorde kreten uit de kelen van deze ‘vissenbeschermers’. Toch zijn wij van mening dat Sportvisserij Nederland (SVN) dé partij in Nederland is die écht actief strijd voor de belangen van de vissen in onze wateren. Daarnaast behartigt SVN onze sportvisbelangen! Eigenlijk kun je ze zien als ‘de ANWB voor vissers’!

Kort en krachtig staat Sportvisserij Nederland voor:

" Het bevorderen van de sportvisserij en de sportvisserijmogelijkheden. Naast het streven naar aantrekkelijk viswater met een helder, toegankelijk vergunningensysteem, richt de organisatie zich op de vis zelf. Een gezonde en aantrekkelijke visstand vormt immers de basis voor de sportvisserij. "

Onder de 2 miljoen sportvissers zijn een groot aantal karpervissers. Foto: Nick Beuvink

Onder de 2 miljoen sportvissers zijn een groot aantal karpervissers. Foto: Nick Beuvink

Dat klinkt best positief toch? Verschillende andere organisaties werken dan ook graag samen met SVN! Denk hierbij aan het Wereld Natuurfonds, de Waddenvereniging en Stichting Noordzee, toch geen ‘kleine jongens’.

Sportvisserij Nederland heeft verder als primair speerpunt:

" Het opbouwen en onderhouden van goede relaties met overheden en andere bepalende organisaties. Dit maakt het mogelijk om de benodigde informatie te verkrijgen en/of te verschaffen om invloed uit te kunnen oefenen op de besluitvormingsprocessen. "

Je leest het nu; het geld van je Vispas wordt dus prima besteed  😉  ! Ondanks het standpunt van SVN wil de PVDD niet in debat, laat staan samen werken! Vanuit SVN staat de deur geopend om aan punten te werken die volop in het belang zijn voor de vis(stand) maar tot op heden wordt deze handschoen nog niet opgepakt.

Sportvisserij-Nederland-partij-voor-de-dieren-kevin-diederen

Een prachtige, gezonde spiegelkarper! Foto: Kevin Diederen

Denk hierbij aan ‘hot topics’ zoals: 

  • Waterkrachtcentrales in de diverse rivieren (kunnen ‘gehaktmolens’ zijn voor vissen).
  • Vispassages aanleggen op de rivieren.
  • Visvriendelijk maaibeheer (het verwijderen / ‘maaien’ van waterplanten).
  • Opkomen voor beschermde (en/of bedreigde) vissoorten.
  • De overbevissing van de Noordzee aankaarten en terugdringen.
  • Beroepsvisserij op de binnenwateren reguleren en verminderen.

Keiharde onderwerpen die aandacht behoeven en je zou toch zeggen dat deze punten óók op de agenda van de PVDD zouden moeten staan..? Maar helaas, de PVDD maakt zich liever druk over de recreatie vissers in Nederland waarvan het overgrote deel de vangst direct in het viswater terug zet! In onze ogen is dit toch allerminst vreemd…

Sportvisserij-Nederland-partij-voor-de-dieren-mathieu-de-witte

Het turen naar een dobber kan zo mooi en rustgevend zijn. Maar mag het straks nog wel? Foto: Mathieu de Witte

Rellen in Amsterdam

Toen de Partij voor de Dieren Amsterdam in oktober een voorstel indiende om het sportvissen in de hoofdstad aan banden te leggen stond heel sportvissend Nederland op haar kop. Gelukkig zijn er naast de ‘internet schreeuwers’ ook nog een aantal doeners! Een afvaardiging vanuit de hengelsport toog naar Amsterdam om tijdens de gemeentelijke vergadering te spreken waarom de hengelsport wél mogelijk moet blijven in de hoofdstad.

Zo spreekt visgids Juul Steyn vol passie over deze prachtige hobby én de werkgelegenheid die de hengelsport geeft! Daarna is het woord aan de heer Bloot, adjunct directeur van SVN, die een mooi betoog geeft en toch zeker niet wil dat “de mensen straks in Rotterdam gaan vissen?”. Als laatste is het woord aan Dr. Bermond die de stelling weerlegt dat vissen pijn ervaren. Erg interessant en gelukkig voor ons is dit debat op film vast gelegd:

Klik op de afbeelding en scroll naar 3 uur en 30 minuten gaat het ‘los’ ;-)

Klik op de afbeelding en scroll naar 3 uur en 30 minuten gaat het ‘los’ 😉

Uiteraard kon Marco Kraal niet ontbreken en als rasvisser vertegenwoordigde hij ‘ons’ afgelopen zaterdag in het radioprogramma Vroege Vogels! Klik HIER om de uitzending terug te luisteren. Oja, in Leiden is het ook aan het rommelen, klik hier voor het artikel.

Kortom, er wordt hard gewerkt aan het behoud van de sportvisserij mogelijkheden en de insiders hebben een groot vertrouwen dat ons deze rechten niet zal worden ontnomen.

Vissen lijden geen pijn

Over dit onderwerp wordt al jaren veel gepraat door voor- en tegenstanders van het sportvissen. Echter, uit onderzoek is gebleken dat vissen pijn niet “lijden aan pijn”. Op de website van Sportvisserij Nederland lazen we dit citaat van Dr. Bermond:

" “Het meest gehoorde misverstand dat de sportvisserij als kritiek krijgt vanuit de dierenwelzijnsorgnisaties is dat onze hobby er voor zorgt dat vissen pijn lijden. Gelukkig voelen vissen geen pijn op de manier zoals mensen dat doen, dat zegt een team van internationale neurobiologen, gedragsecologen en viswetenschappers. De onderzoekers concluderen dat vissen niet de neuro-fysiologische capaciteit hebben voor het bewustzijn van pijn. Vissen lijden dus niet aan pijn.” "

Het wetenschappelijke artikel hierover lees je hier.

Keiharde statistieken en feiten

Als we toch bezig zijn met het ontkrachten van de argumenten van de PVDD is het ook nuttig om wat statistieken te laten zien van de hengelsport:

Statistieken-Hengelsport-zoet        Statistieken-Hengelsport-zoetwater

Je ziet dus dat de 2 miljoen sportvissers een flinke duit in het zakje doen. Miljoenen euro’s gaan er om in de hengelsport! Honderden gezinnen zijn dan ook afhankelijk van de hengelsport als het gaat om ‘brood op de plank’. Zou de PVDD daar wel eens over hebben nagedacht? Klik HIER voor meer cijfers en statistieken.

Sportvisserij-Nederland-spiegelkarper

Het sociale belang; de jeugd kan beter gaan vissen dan aan de drugs!

Als laatste zullen we de PVDD maar niet vragen om alle sportvissers aan een andere hobby te helpen? Het sociale belang van sportvissen is zeker niet te onderschatten. Hoeveel jongeren zouden er niet in het café of op straat ‘hangen’ als zij niet aan de waterkant zouden zitten? Als ik naar mezelf kijk ben ik in ieder geval dolbij dat ik het vissen in mijn jeugd (en nu nog steeds) als passie heb gehad. Het heeft me veel moois gebracht en ik zou het niet kunnen missen (alhoewel mijn vriendin daar soms anders over denkt)…

Mede dankzij de diverse spiegelkarper projecten is er zekerheid voor de toekomst.

Mede dankzij de diverse spiegelkarper projecten is er zekerheid voor de toekomst. Foto: SVN

Steun de belangenbehartigers

Het moge duidelijk zijn dat er hard gewerkt wordt door de diverse instanties om het vissen zowel nu, als in de toekomst, veilig te stellen. Steun de betrokken partijen dan ook met je lidmaatschap! Sportvisserij Nederland steun je door een Vispas te bestellen (en dat kan HIER). Als echte karpervisser zou je ook lid moeten zijn van De KSN (De Karper Sportvisserij Nederland), zij strijden voor onze ‘karper rechten’. Zowel op landelijk niveau maar ook in de regio. Klik HIER voor het inschrijfformulier!

De KSN is vóór nachtvissen, 3 hengels en het gebruik van een vistentje. Foto: Oli Davies

De KSN is vóór nachtvissen, 3 hengels en het gebruik van een vistentje. Foto: Oli Davies

Stop de PVDD

Kortom, ben jij het met ons eens dat de PVDD goed bij zichzelf te raden moet gaan en moet stoppen met het lastig vallen van ‘ons vissers’? Deel dit artikel dan op je Facebook timeline! Laat ze zich maar eens bezig houden met échte dieronvriendelijke zaken als ritueel slachten. Dat mag ook wel met het riante salaris wat deze politici krijgen voor hun werkzaamheden  😉

Bedankt!

Michiel Pilaar

Bekijk ook