Dierenactivisme en Sportvissen – Vijf voor twaalf

Paul Bouwmeester is visser en is de oprichter van de website JachtArgumenten.nl. In dit artikel geeft hij zijn visie op de potentiële invloed van de dierenactivisten op de sportvisserij op de lange termijn.

De dierenlobby heeft een lange adem

Naar aanleiding van het artikel van Michiel Pilaar “Handen af van onze sportvisrechten” wil ik alle sportvissers waarschuwen voor het gevaar van de PvdD (Partij voor de Dieren) en de dierenlobby in het algemeen. Natuurlijk zal het hun op korte termijn niet lukken het sportvissen te verbieden. Maar vergis je niet. De dierenfundamentalisten zullen het tientallen jaren volhouden en ook als ze uiteindelijk niet hun zin zullen krijgen, zullen ze wel voor een heleboel narigheid zorgen. In één ding zijn ze namelijk goed: in het bespelen van de publieke opinie – en dus ook van de politiek – met alle mogelijke middelen en vooral stemmingmakerij.

Hoezo-groot

Hoezo groot? Deze rakker heeft honger!

Kijk naar wat er in de jachtwereld gebeurd is. Al 20-30 jaar wordt de grootste onzin uitgekraamd, maar ondertussen hebben ze de uitvoering van de jacht ernstig gefrustreerd en wel mede gezorgd voor het uit de hand lopen van de populaties ganzen, vossen, aalscholvers e.d. en zo de biodiversiteit verder een knauw toegebracht.

En wat deden de jagers en hun organisatie? Zij bleven netjes hun werk doen en dachten “het waait wel over”. Nee, het is niet overgewaaid en dat zal het ook niet doen voor de sportvisserij.

Tegengas middels een website

Uit frustratie hierover heb ik eind 2012 de website www.JachtArgumenten.nl opgezet. Deze site is bedoeld voor mensen, die zich een mening willen vormen over de jacht, dierenleed, noodzaak van de jacht e.d. Dus voor mensen die willen lezen en nadenken. Ook aan het sportvissen besteed ik daarin aandacht – ik vis zelf graag en vaak (hoewel ik meer van de snoekbaars ben!). Ik hoop met deze site de publieke opinie wat meer realisme bij te brengen, want uiteindelijk kan alleen daardoor de politiek beïnvloed worden. Dus, vissers, lees dit en doe er wat mee, al is het alleen maar aan de waterkant of in de kroeg.

" Het grote probleem is dat het merendeel van de Nederlanders tegenwoordig in een stadse omgeving is opgegroeid, waar de melk uit de fabriek komt en een runderlapje niets met een koe te maken heeft. "

Visarend 1

De natuur kan mooi, maar ook heel wreed zijn!

En daarmee is men volledig van het platteland en de natuurlijke realiteit vervreemd, ondanks de mooie docu’s van David Attenborough. Men is er ook niet mee bezig. Dus van alle onzin die rondgestrooid wordt blijft er altijd wel iets hangen. Men weet niets van de jacht, maar is bijvoorbeeld wel tegen plezierjacht. O ja? Wat mag dat dan wel zijn, die plezierjacht? Zie voor het antwoord mijn site.

Lustmoordenaars?

Vissers die plezier hebben in het pijnigen en verminken van vissen? Kennen jullie zulke mensen? Ik ken wel wat vissers en jagers, maar ik ken geen lustmoordenaars.

Dan de mensen die beweren, dat jagers schieten op alles wat beweegt, dat zwijnen schieten vanaf een hoogzit een simpele executie is, enz. enz., die geven hiermee aan er absoluut niets van af te weten. Maar ze hebben wel een mening die ze luidkeels rondschreeuwen.

Het toppunt van onzin is de volgende bewering: door het afschieten van zwijnen, ganzen of vossen komen er vanzelf steeds meer. Dit wordt regelmatig met droge ogen beweerd en zou wetenschappelijk bewezen zijn. Het zou wel mooi zijn: hoe meer snoekbaarzen ik wegvang, des te meer komen erbij. Nu gaan jullie zeker ook alle karpers opeten?

Effe-de-vijver-leeghalen

Dit is pas een visser!

Er is natuurlijk niets op tegen, dat er wat meer aandacht is gekomen voor een fatsoenlijke omgang met dieren. En het is ook geen groot drama, dat veel mensen hun huisdier wel erg als een medemens gaan zien. Zolang de besluitvormers maar helder blijven denken.

De ‘publieke mening’ is beïnvloedbaar

Maar die laten zich beïnvloeden door mensen, die alles van dierenleed en dierenwelzijn menen te weten. Die weten dat een goudvis ondraaglijk psychisch lijdt wanneer hij in een ronde kom zijn rondjes moet zwemmen i.p.v. vierkantjes. Mensen die zich druk maken om dat ene haakje in de bek van de karper. Maar ze vergeten wel, dat er elk voorjaar miljarden visjes geboren worden, waarvan 99% wordt leeggezogen door waterwantsen en larven van de libellen of levend in de magen van andere dieren belandt.

Ze wanen zich ver verheven boven al die sadisten met een hengel of jachtgeweer in de hand. Maar hoe eerlijk zijn deze activisten?

In de Oostvaarderplassen liet Staats Bos Beheer ’s winters 1800 grote dieren creperen van honger en kou (zie www.stophetleed.nl ), nadat ze eerst het hele natuurgebied hadden kaal gevreten. Geen woord van de PvdD. Want beheren betekent jagen en daar zijn ze op tegen. Na lang aandringen spraken ze zich uit voor ‘reactief beheer’ en ‘euthanasie’ op het moment dat duidelijk is dat de dieren de winter niet halen. Uitgevoerd door de boswachters van Staatsbosbeheer. Euthanasie met een geweer op het moment dat ze al half gecrepeerd zijn. Dat is dan geen jagen? Wat een hypocrisie! Dus zijn ze echt zo begaan met het welzijn van de visjes?

Landelijke politiek

De onzin gaat nog verder – tot in de Tweede Kamer. Zo gauw er maar iets met een diertje is, stelt de PvdD een Kamervraag. Van de jachthond van onze toenmalige kroonprins, die een poot verzwikte, tot een aangespoelde bultrug. Ze vergeten bij dat laatste die 300 bruinvissen die jaarlijks aanspoelen en die net zo hoog ontwikkeld zijn als een bultrug. Over de extra werkbelasting van ons ambtenarenapparaat, zullen we het niet hebben – de democratie mag wat kosten. Maar de geestelijke vervuiling is erger.

nog-wat-te-halen-hier

Valt hier nog wat te halen?

Zoals het voorstel om de muizen levend te vangen en elders (illegaal) uit te zetten, waar ze geen kwaad kunnen! Waar is dat muizenparadijs dan wel? En hebben ze daar geen katten? Ook Dion Graus, de dierenvriend van de PVV, gaat er prat op hieraan mee te doen. Wat even vergeten wordt, is dat een groot deel van de gevangen muizen zogende moederdieren zijn. En wat doet de PvdD dan wel met de hongerende weesjes tussen de planken van het kamergebouw?

Dierenrechten zijn hun volgende speeltje. Op www.jachtargumenten.nl , tabblad Stellingen, zeg ik hier iets over. Niettemin hoor je vaak de emotionele kreet “dieren hebben ook rechten”. Vertel dat maar eens aan een aalscholver, voordat hij de halfwas karpers doorslikt.

Als de sportvisserij zich niet krachtig te weer stelt tegen de kromme opvattingen van die mensen met dat grote hart voor de dieren, zal ze jarenlang door hen lastiggevallen worden. Nu al zijn er visclubs die hinderlijk gevolgd worden door een aantal fanatiekelingen, die in een sprookjesbos leven en die de mens en de natuur even opnieuw willen uitvinden.

P.S. ik heb niets tegen aalscholvers, die prachtige rovers… zolang er niet teveel van zijn…

P.S. ik heb niets tegen aalscholvers, die prachtige rovers… zolang er niet teveel van zijn…

Paul Bouwmeester

Bekijk ook