ELKE WEEK NIEUWE VIDEO'S. WORD NU OOK KWO MEMBER

Vissers opgelet: dit zijn de BOETEBEDRAGEN van 2021!

Slecht nieuws KWO-ers: de boetebedragen voor 2021 zijn bekend en ze zijn wederom verhoogd ten opzichte van vorig jaar! Benieuwd wat je voor de meestvoorkomende boetes moet betalen? Scroll dan snel verder!


Wanneer je rustig zit te vissen is een boete wel het laatste waar je op zit te wachten en daarom hebben we voor 2021 een aantal boetebedragen op een rijtje gezet. Houd je aan de regels en voorkom dat je een boete krijgt! Dat geld kun je immers goed voor iets anders gebruiken 😉

Geld dat je beter kunt gebruiken voor het kopen van visgear!

De meest voorkomende boetes

Ook dit jaar zijn een aantal boetebedragen verhoogd (veelal met ?10), bijvoorbeeld het vissen zonder schriftelijke toestemming. Hieronder staan de meest voorkomende boetes bij het karpervissen*:

  • Vissen in een binnenwater zonder schriftelijke toestemming van de visrechthebbende: ?150,- bij één of twee hengels en ?330,- bij meer dan twee hengels.
  • Het voorhanden hebben van vistuig op/bij het binnenwater waar dat verboden is: ?100,- bij één of twee hengels en ?150,- bij meer dan twee hengels.
  • Het niet kunnen tonen van een schriftelijke toestemming: ?100,-
  • Nachtvissen waar dit niet is toegestaan: ?100,-

*De vermelde bedragen zijn exclusief ?9,- administratiekosten.

michiel-pilaar-mark-hofman-parijs-diefstal
Voorkom dat je met je handen in je haar komt te zitten!

Overige vergrijpen

  • Op een openbare plaats overlast of hinder veroorzaken voor andere gebruikers of bewoners (beetmelders, radio en geschreeuw): ?150
  • Straatafval achterlaten in openbare ruimte: ?150,-
  • Wildkamperen (zonder ontheffing kampeermiddelen gebruiken voor recreatief nachtverblijf) of de weg als slaapplaats gebruiken: ?150,-
  • In openlucht vuur stoken (op die plaatsen waar dat bij Plaatselijke Verordening of bij Algemene Plaatselijke Verordening is bepaald): ?300,-
  • Wildplassen/ poepen (op die plaatsen waar dat bij Plaatselijke Verordening of bij Algemene Plaatselijke Verordening is bepaald): ?150,-

*De vermelde bedragen zijn exclusief ?9,- administratiekosten.

Een kampvuur is heel gezellig, maar kijk wel even of dit is toegestaan.
Vis je in een woonwijk? Zet het geluid van je beetmelder dan iets zachter.

De hoogte van de boetes wordt niet door Sportvisserij Nederland of door de hengelsportfederaties bepaald, maar door het Openbaar Ministerie. De inkomsten van de uitgeschreven boetes gaan ook allemaal naar de staatskas en dus helaas niet naar SKP’s!

De inkomsten van de boetes gaan helaas niet naar de SKP uitzettingen…

Door wie kun je allemaal gecontroleerd worden?

Sportvissers kunnen worden gecontroleerd door diverse instanties met ieder een eigen taak en doel. Zo zijn er controleurs van een hengelsportvereniging of federatie en opsporingsambtenaren zoals de politie en boa’s. Waar de verenigingscontroleur zijn bevoegdheid baseert op het verenigingsrecht (statuten) en de toestemming van de sportvissers (vergunning), doet de BOA en de politie dit op de Flora en Faunawetgeving en de Visserijwet.

Sportvissers kunnen worden gecontroleerd door diverse instanties met ieder een eigen taak en doel.

Controle door een verenigingscontroleur

Voor leden van een hengelsportvereniging geldt dat zij op grond van het verenigingsrecht c.q. de statuten verplicht zijn om mee te werken aan controles door controleurs, inclusief de controle van de documenten. Zij zijn geen opsporingsambtenaar en mogen geen boetes uitschrijven. Echter, omdat er nogal wat misstanden zijn t.a.v. de welwillendheid om medewerking te verlenen aan een controle, leggen we graag nog even uit hoe dit nu zit.

Zorg dat je altijd de juiste vergunningen bij je hebt!

Controleurs van de vereniging zijn ”gewoon” burger en voeren controles uit ten behoeve van het welzijn van het water, het voorkomen van overlast en het eventuele behoud van de vis bij aantreffen illegale praktijken. De controleur kan jou vragen stellen en je gegevens noteren. Bij het constateren van een overtreding kan worden overgegaan tot het (tijdelijk) innemen van het visdocument. De VISpas (bewijs van lidmaatschap van de uitgevende vereniging) en de lijst(en) van wateren zijn namelijk blijvend eigendom van de vereniging die deze documenten heeft uitgereikt.

Zo lang je je goed aan de regels houdt is er niets om je zorgen over te maken! Foto: David Wouters

Controle door een opsporingsambtenaar

Naast de politie als “gewone” opsporingsambtenaren zijn er ook nog zogenoemde buitengewoon opsporingsambtenaren. Vaak kortweg ??boa? genoemd die in dienst kunnen zijn bij de politie dan wel een overheids- of particuliere organisatie zoals Natuurmonumenten. Voordat een opsporingsambtenaar gebruik mag maken van opsporingsbevoegdheden moet normaal gesproken eerst sprake zijn van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. Opsporingsambtenaren hebben geen bevoegdheid om visdocumenten in te nemen op basis van eigendomsrecht.

Na het controleren van de visdocumenten ging René nog even op de foto, uiteraard met de zwaailichten aan 😉

Wel hebben zij de bevoegdheid om spullen die in relatie staan tot een strafbaar feit in beslag nemen. Het kan dan gaan om visdocumenten, gevangen vis en hengelsportmateriaal. Hierbij gaan het om inbeslagname en niet inname! Opsporingsambtenaren hebben daarnaast ook de bevoegdheid om strafbare feiten te bekeuren. Meer informatie vind je op de website van Sportvisserij Nederland.

Een opsporingsambtenaar mag WEL boetes uitschrijven.

Regel je vergunning!

Voor de meeste vissers is de VISpas, met handig creditcardformaat, veruit de beste keuze. De VISpas krijg je automatisch als je lid wordt van een vereniging die is aangesloten bij een van de hengelsportfederaties van Sportvisserij Nederland. Hiermee kun je met twee hengels en alle toegestane aassoorten vissen in alle wateren die zijn ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren (voorheen wateren Grote Vergunning). In deze lijst vind je alle wateren die verenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland hebben ingebracht. Dit zijn er meer dan je in een heel vissersleven kunt bezoeken!

Klik op de afbeelding om de vispas voor 2021 te bestellen!

Nachtvissen, derde hengel en gebruik van een schuilmiddel

Tenslotte zijn de wateren in de lijst al dan niet voorzien van diverse symbooltjes. Deze symbooltjes geven aan of je er mag nachtvissen (mits in bezit van de landelijke Nachtvistoestemming) of je er met drie hengels mag vissen (mits in bezit van de Derde hengeltoestemming) en of je er tijdens het nachtvissen een schuilmiddel gebruikt mag worden .

Vissen met drie hengels? Zorg er dan wel voor dat je in het bezit bent van een Derde hengeltoestemming!

Wanneer het onbekend is of een schuilmiddel mag worden gebruikt staat er geen symbooltje. In dat geval dien je in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente te kijken of het gebruik van een schuilmiddel is toegestaan. Een complete uitleg over het nachtvissen, de derde hengel en het gebruik van eens schuilmiddel vind je in dit infoblad.

Succes met jullie visserij in 2021!

KWO Redactie


Voor meer informatie over boetes, controles en vergunningen kijk je op de website van Sportvisserij Nederland.

Bekijk ook