Dit zijn de boetebedragen voor 2024

Het Openbaar Ministerie heeft de boetebedragen bekendgemaakt voor 2024, zo ook voor de binnenvisserij. Ten opzichte van afgelopen jaar zijn deze gestegen, dus wil je liever het geld in de zak houden of er visspullen van kopen, lees dan zeker deze update!


Voorkom een boete!

De meest voorkomende boetebedragen lichten we in deze update toe. Om te beginnen het vissen in een binnenwater zonder schriftelijke toestemming van de visrechthebbende met één of twee hengels; 160 (!) euro. Vis je met meer dan twee hengels? Dan betaal je maar liefst €370,- , dat is €40,- meer dan afgelopen jaar!

Boetebedragen
Dit zie je liever niet gebeuren!

Bovenstaande overtreding is misschien wel de meest voorkomende. Even in naastgelegen dorp/ stad vissen zonder juiste toestemming kan je dus al aardig duur komen te staan. Zelfs wanneer je niet aan het vissen bent, maar vistuig wel voorhanden hebt op/ bij het binnenwater waar dat verboden is, kost €110,- bij één of twee hengels en €160,- bij meer dan twee hengels.

Heb je nou wel de juiste toestemming, maar kun je deze niet tonen? Dan kost je dat €110,-! Stop jouw vispas dus in een tas of portemonnee die altijd mee gaat naar de waterkant, de lijst met wateren toon je dan gemakkelijk via de app. Tot slot hebben we nog het nachtvissen waar dit niet is toegestaan, ook dan betaal je een bedrag van €110,-. Bekijk dus goed bij jouw vereniging of in de app van Sportvisserij Nederland waar dit mag. En kan het dan nog gekker? Ja, zeker! Alle vermelde boetebedragen zijn namelijk exclusief €9,- administratiekosten. Dat is al snel een kilootje boilies ;-).

Bekijk goed waar je mag nachtvissen.

Overige boetebedragen

De meest voorkomende boetebedragen hebben we hierboven al besproken, maar waar moet je nog meer op letten? Denk aan het achterlaten van afval, wildplassen/ poepen of overnachten naast een weg waar dat niet is toegestaan… De boetes vind je hieronder;

  • Op een openbare plaats overlast of hinder veroorzaken voor andere gebruikers of bewoners (beetmelders, radio en geschreeuw): €160,-
  • Straatafval achterlaten in openbare ruimte: €160,-
  • Wildkamperen of als de weg als slaapplaats gebruiken: €160,-
  • In de openlucht vuur stoken waar dit niet is toegestaan: €320,-
  • Wildplassen of -poepen waar dit niet is toegestaan: €160,-

*De vermelde boetebedragen zijn exclusief €9,- administratiekosten.

Boetebedragen
Wildpoepen is niet altijd comfortabel ;-).

De hoogte van de boetes worden niet door Sportvisserij Nederland of door de hengelsportfederaties bepaald, maar door het Openbaar Ministerie. De inkomsten van de uitgeschreven boetes gaan ook allemaal naar de staatskas en dus helaas niet naar SKP’s!

Door wie kun je allemaal gecontroleerd worden?

Sportvissers kunnen worden gecontroleerd door diverse instanties met ieder een eigen taak en doel. Zo zijn er controleurs van een hengelsportvereniging of federatie en opsporingsambtenaren zoals de politie en boa’s. Waar de verenigingscontroleur zijn bevoegdheid baseert op het verenigingsrecht (statuten) en de toestemming van de sportvissers (vergunning), doet de BOA en de politie dit op de Flora en Faunawetgeving en de Visserijwet.

Boetebedragen
Niet alleen de politie kan controleren!

Controle door een verenigingscontroleur

Voor leden van een hengelsportvereniging geldt dat zij op grond van het verenigingsrecht c.q. de statuten verplicht zijn om mee te werken aan controles door controleurs, inclusief de controle van de documenten. Zij zijn geen opsporingsambtenaar en mogen geen boetes uitschrijven. Echter, omdat er nogal wat misstanden zijn t.a.v. de welwillendheid om medewerking te verlenen aan een controle, leggen we graag nog even uit hoe dit nu zit.

Boetebedragen
Ruim afval op en voorkom een boete!

Controleurs van de vereniging zijn ”gewoon” burger en voeren controles uit ten behoeve van het welzijn van het water, het voorkomen van overlast en het eventuele behoud van de vis bij aantreffen illegale praktijken. De controleur kan jou vragen stellen en je gegevens noteren. Bij het constateren van een overtreding kan worden overgegaan tot het (tijdelijk) innemen van het visdocument. De VISpas (bewijs van lidmaatschap van de uitgevende vereniging) en de lijst(en) van wateren zijn namelijk blijvend eigendom van de vereniging die deze documenten heeft uitgereikt.

De VISPAS en lijst van wateren zijn blijvend eigendom van de visvereniging!

Controle door een opsporingsambtenaar

Naast de politie als “gewone” opsporingsambtenaren zijn er ook nog zogenoemde buitengewoon opsporingsambtenaren. Vaak kortweg ‘boa’ genoemd die in dienst kunnen zijn bij de politie dan wel een overheids- of particuliere organisatie zoals Natuurmonumenten. Voordat een opsporingsambtenaar gebruik mag maken van opsporingsbevoegdheden moet normaal gesproken eerst sprake zijn van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. Opsporingsambtenaren hebben geen bevoegdheid om visdocumenten in te nemen op basis van eigendomsrecht.

Boetebedragen
Zal Marco Nap net een boete hebben gekregen?

Wel hebben zij de bevoegdheid om spullen die in relatie staan tot een strafbaar feit in beslag nemen. Het kan dan gaan om visdocumenten, gevangen vis en hengelsportmateriaal. Hierbij gaan het om inbeslagname en niet inname! Opsporingsambtenaren hebben daarnaast ook de bevoegdheid om strafbare feiten te bekeuren. Meer informatie vind je op de website van Sportvisserij Nederland.

Onder andere een BOA kan je aan de waterkant op je vergunning controleren.

Regel je vergunning!

Voor de meeste vissers is de VISpas, met handig creditcardformaat, veruit de beste keuze. De VISpas krijg je automatisch als je lid wordt van een vereniging die is aangesloten bij een van de hengelsportfederaties van Sportvisserij Nederland. Hiermee kun je met twee hengels en alle toegestane aassoorten vissen in alle wateren die zijn ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren (voorheen wateren Grote Vergunning). In deze lijst vind je alle wateren die verenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland hebben ingebracht. Dit zijn er meer dan je in een heel vissersleven kunt bezoeken!

Koop je vispas HIER.

Nachtvissen, derde hengel en gebruik van een schuilmiddel

Tenslotte zijn de wateren in de lijst al dan niet voorzien van diverse symbooltjes. Deze symbooltjes geven aan of je er mag nachtvissen (mits in bezit van de landelijke Nachtvistoestemming) of je er met drie hengels mag vissen (mits in bezit van de Derde hengeltoestemming) en of je er tijdens het nachtvissen een schuilmiddel gebruikt mag worden .

Boetebedragen
Bekijk in de visplanner waar je mag vissen.

Wanneer het onbekend is of een schuilmiddel mag worden gebruikt staat er geen symbooltje. In dat geval dien je in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente te kijken of het gebruik van een schuilmiddel is toegestaan. Een complete uitleg over het nachtvissen, de derde hengel en het gebruik van eens schuilmiddel vind je in dit infoblad.

Succes met jullie visserij in 2024!

KWO Redactie

Bekijk ook