Deze partijen zijn vóór de hengelsport!

Op woensdag 15 maart vinden de waterschapsverkiezingen en provinciale verkiezingen plaats. Die zijn voor jou als karpervisser van belang omdat je voor het vissen direct afhankelijk bent van de inrichting en het beheer van het water. Ga daarom stemmen en informeer je goed over de partijen, hun programma’s en de kandidaten in jouw waterschap.


Alle informatie is afkomstig van de website van Sportvisserij Nederland.

Wat doet het waterschap?

Het waterschap zorgt middels onderhoud van dijken en sluizen dat wij droge voeten houden, maar draagt ook zorg voor de waterkwaliteit, het natuur- en visstandbeheer, de aanleg van recreatievoorzieningen en de toegankelijkheid van het water. Dit maakt dat de waterschappen ook van belang zijn voor de sportvisser. Die heeft immers baat bij een gezond watermilieu en een gezonde visstand. En bij toegang tot het water om zijn hobby te kunnen uitoefenen.

Het waterschap is van belang voor het karpervissen.

Algemeen bestuur kiezen

Een waterschap wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Bij de waterschapsverkiezingen kunnen zij stemmen op kandidaten van landelijke politieke partijen, maar ook op die van partijen die zich in het bijzonder op waterkwesties richten. Het ‘aanbod’ is in sommige waterschappen daarom groter dan de gebruikelijke smaken bij verkiezingen. Des te meer reden om je eens goed te verdiepen in de diverse partijprogramma’s en de speerpunten van de verschillende kandidaten op de kieslijsten!

Verdiep je goed in de partijprogramma’s.

Ga zeker stemmen

Door te gaan stemmen bij de komende waterschapsverkiezingen kun je invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur en de werkwijze van jouw waterschap. Zoals het beheer van viswateren, de visstand en de beschik- en bereikbaarheid van visstekken.

Vergeet niet te stemmen.

Als sportvisser is het dus van belang om je goed te informeren over wat partijen en hun kandidaten voor plannen hebben – zijn die in lijn met de belangen van de hengelsport? Sportvisserij Nederland adviseert daarom alle sportvissers om op woensdag 15 maart hun stem uit te brengen bij de waterschapsverkiezingen. Daarbij geven ze je geen stemadvies, maar wel de tip om goed te kijken welke partijen en kandidaten de sportvisserij een warm hart toedragen. Op die manier kunnen we door bewust te kiezen het sportvisserijbelang het beste behartigen.

Bekijk welke partijen de hengelsport een warm hart toedragen.

Provinciale verkiezingen

Tegelijkertijd kan er op woensdag 15 maart ook worden gestemd voor de Provinciale Staten. Die zijn ook vanuit het oogpunt van de sportvisser van belang. De provincies zijn namelijk betrokken bij de aanpak van bovenlokale thema’s zoals de inrichting van de fysieke leefomgeving, de aanleg van voorzieningen en de ecologische hoofdstructuur. Voor de Provinciale Statenverkiezingen is het dus ook interessant om eens nader te bekijken wat de diverse politieke partijen en hun kandidaten voor ogen hebben met de buitenruimte!

Lees hieronder meer informatie en standpunten.

Meer informatie en standpunten

Ga voor meer informatie over de verkiezingen in jouw regio naar de website van jouw hengelsportfederatie. Daar vind je onder meer een toelichting op de standpunten van de diverse partijen.

Sportvisserij Fryslân

Sportvisserij Groningen Drenthe

Sportvisserij Oost Nederland

Sportvisserij MidWest Nederland

Hengelsportfederatie Midden Nederland

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Sportvisserij Limburg

KWO Redactie


Klik hier voor meer informatie en vergeet 15 maart niet te stemmen!

Bekijk ook