Disclaimer, Privacy & Auteursrechten

Hieronder vind je onze disclaimer, informatie over privacy en informatie over auteursrechten. Bij vragen over deze informatie kunt je contact opnemen met de ontactpersoon voor privacy zaken: Jos Benders (jos@kwo.nl)


Disclaimer

De redactie van KWO.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op de site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site (typ- en drukfouten voorbehouden). Voor zover de webpagina’s links naar andere sites op internet bevatten, verklaart de redactie hierbij uitdrukkelijk dat wij geen invloed hebben op de lay-out of inhoud van de pagina’s waarnaar wordt gelinkt. Daarom distantieert de redactie zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina’s van derden waarnaar links op deze webpagina’s staan. Deze verklaring is van toepassing op alle weergegeven links en op alle content van de daaraan gekoppelde pagina’s. Het design van deze website en de vertoonde advertentiematerialen zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van kwo.nl

Auteursrechten

Alle publicaties op www.kwo.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden deze publicaties, video’s en of foto’s op enigerlei wijze te gebruiken. Het is tevens verboden om de publicaties via een RSS feed extern in te laden.


Privacy Statement

KWO vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Graag informeren wij je via dit Privacy Statement over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over gebruikers van onze website/webshop. Door een bezoek te brengen aan en/of, een Membership af te sluiten en/of een aankoop te doen op de website ga je akkoord met de hierna beschreven wijze waarop wij jouw gegevens verwerken.

Leidende toezichthouder

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens is de leidende toezichthouder voor de privacyregelgeving op KWO.

Over ons privacy beleid

Dit Privacy Statement is van toepassing op elk gebruik van/bezoek aan www.kwo.nl (hierna te noemen KWO) en elke vorm van correspondentie die met KWO wordt gevoerd.

KWO geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over je en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens alleen met jouw toestemming voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van KWO. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacy beleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Cookies

KWO maakt gebruik van cookies. Een cookie is een kleine verzameling gegevens die naar jouw browser wordt verstuurd vanaf een webserver en op de vaste schijf van jouw computer wordt opgeslagen.

Op onze website maken we gebruik van drie verschillende soorten cookies. Hieronder vind je een uitleg over ieder soort cookie.

  • Functionele cookies; deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kun je geen gebruik maken van de website.
  • Analytische cookies; analytische cookies verzamelen (vaak anoniem) gegevens en statistieken om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Met deze gegevens kunnen we de website en onze dienstverlening verbeteren.
  • Tracking cookies; tracking cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen tijdens hun bezoek aan onze website, zodat bijvoorbeeld advertenties die worden weergegeven relevanter zijn voor de individuele bezoeker. Zo worden de advertenties waardevoller voor zowel de bezoeker als de adverteerder.

Je kunt kiezen of je wilt dat jouw browser alle cookies accepteert, selectief cookies accepteert of alle cookies weigert. Je kunt deze instellingen in het voorkeursmenu van jouw browser aanpassen. Als je alle cookies weigert, kun je niet volledig gebruik maken van alle producten en diensten die KWO biedt.

Social Media

Op onze website zijn deel-knoppen opgenomen om artikelen of pagina’s te delen op social media platformen zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat je niet steeds opnieuw hoeft in te loggen als je iets zou willen delen op sociale media. Voor meer informatie over deze cookie kun je de desbetreffende privacy verklaring inzien op de website van het social media platform:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Embedded Content

Op onze website vind je content die op andere websites wordt gehost en op onze website wordt ingesloten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan YouTube- of Vimeo-video’s. Deze ingesloten content maakt op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen gebruik van cookies. Wat deze partijen met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Voor meer informatie hierover bezoek je de volgende pagina’s:

Vimeo: https://vimeo.com/cookie_policy
Google / YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen geanonimiseerde informatie over het surfgedrag van bezoekers en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten. Wij hebben een bewerkerovereenkomst met Google gesloten om ervoor te zorgen dat de gegevens zorgvuldig worden verwerkt.

Webhosting

Amazon Webservices (AWS):
Wij nemen webhosting af van AWS. AWS verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. AWS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. AWS is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Privacybeleid van Amazon: https://aws.amazon.com/privacy/

Webdevelopment

JWE:
JWE uit Tiel is onze technische partner voor development van het platform KWO en de App van KWO. JWE heeft enkel toegang tot jouw persoonsgegevens voor het goed laten functioneren van het platform en heeft een verwerkingsovereenkomst gesloten met KWO. JWE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. JWE is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

De firma Shopify is onze technische partner voor hosting en development van de webshop www.kwoshop.nl. Shopify heeft enkel toegang tot jouw persoonsgegevens voor het goed laten functioneren van het platform en heeft een verwerkingsovereenkomst gesloten met KWO. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Shopify is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Privacybeleid van Shopify; https://www.shopify.com/legal/privacy

E-mail en mailinglijsten

Klaviyo:
Bij het achterlaten van je e-mailadres op onze website kunnen wij dit gebruiken om nieuwsbrieven of andere mailings te versturen. Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Klaviyo. Klaviyo jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door Klaviyo beveiligd opgeslagen. Klaviyo maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Klaviyo behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Privacybeleid van Klaviyo; https://www.klaviyo.com/legal/privacy/privacy-notice

Google Mail:
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Google Mail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google Mail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Privacybeleid van Google Mail: https://policies.google.com/privacy?hl=nl-NL

Payment processors

Mollie:
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Privacybeleid van Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy

Paypal en Stripe:
Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Stripe en Paypal, verwerken jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Stripe en Paypal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Stripe en Paypal behouden zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Stripe en Paypal delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe en Paypal dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Stripe en Paypal bewaren jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full
Privacybeleid van Stripe: https://stripe.com/en-nl/privacy

Chargebee

De firma Chargebee verwerkt voor KWO alle informatie rondom Memberships. Chargebee heeft toegang tot persoonsgegevens om deze administratie uit te voeren. Chargebee heeft een verwerkersovereenkomst met KWO.

Privacybeleid van Chargebee; https://www.chargebee.com/privacy/

KWO Logboek APP

De KWO Logboek APP kan gebruikt worden door actieve KWO Members in de APP. De data die daarin wordt verstrekt blijft eigendom van de gebruiker. Carp Media B.V. en haar IT partner (JWE) hebben toegang tot deze data en gebruiken deze voor (technische) analyses en het op basis van deze data doen van voorspellingen (vangstgerelateerd) aan gebruikers. Daarbij zal geen specifieke vangstdata van individuele gebruikers gedeeld worden. 

Verzenden en logistiek

MyParcel en PostNL:
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en PostNL delen. MyParcel en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Privacybeleid van MyParcel: https://blog.myparcel.nl/voorwaarden
Privacybeleid van PostNL: https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/

Jordi Transport:
Het bedrijf Jordi Transport, gevestigd op de Ambachtsweg 46 in Utrecht is onze logistieke partner met het inpakken en verwerken van de orders. Zij halen de gegevens direct uit een afgeschermde omgeving. Tijdens de orderverwerking printen zij de facturen en pakbonnen. De factuur wordt meegeleverd in het pakketje en de pakbon wordt 1 maand bewaard voor de administratie van Jordi Transport.

Facturatie en boekhouden

Admiprofs:
De boekhouding van KWO wordt verzorgd door Admiprofs (http://www.admiprofs.nl/). De belastingaangifte betreffende inkomende en uitgaande facturen wordt door dit kantoor verzorgd. Alleen persoonsgegevens die betrekking hebben op de facturatie worden aan Admiprofs doorgegeven.

Privacybeleid van Admiprofs: https://www.admiprofs.nl/privacy/

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet zonder toestemming voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, kan je altijd verzoeken om die manier van communicatie te stoppen in de toekomst.

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan KWO op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Klacht en inzagerecht
Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Inzagerecht geeft je altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.

Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van KWO. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Carp Media B.V. / KWO
Ambachtsweg 46
3542 DH Utrecht
Nederland

E-mailadres: info@kwo.nl

Contactpersoon voor privacy zaken: Jos Benders (jos@kwo.nl)